Foredrag: John V. Jensen: " Et sort kapiltel i Danmarkshistorien? - minerydning langs den jyske vestkyst"

14.09.2017 kl. 19:30 - 21:30

 

Torsdag 14. september 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/John V. Jensen, museumsinspektør Varde Museum

 

Grundtvigsk Forum på Skive-egnen
Entré eller medlemskab

 

Filmen ”Under sandet” fra 2015, der handlede om minerydningen på den jyske vestkyst, aktualiserede et for mange danskere ukendt og brutalt kapitel af Danmarkshistorien. Faktum er, at minerne efter den tyske kapitulation endnu lå under sandet og gjorde den danske kystlinje utilgængelig og livsfarlig, men hvem skulle fjerne minerne? Det blev de slagne tyske soldater sat til med tab af menneskeliv til følge. Eftertiden har siden stillet sig kritisk over for denne beslutning. Var der tale om danske krigsforbrydelser, og er minerydningen et sort kapitel i Danmarkshistorien? I foredraget vil historien om minerydningen langs den jyske vestkyst blive fortalt, og der vil også blive set nærmere på filmens fremstilling af begivenhederne – for var det nu sådan, det var?

 

 

<- Tilbage

Gudstjenester