Information om brug af Skive Sogns kirker

Læs her

Aktiviteter i kirken

Babysalmesang
Børnekirke
Skoletjeneste
Junior- og ungdomskor
Voksenkor

Gudstjenester