Du er her: 

Begravelse

Tid og sted for kirkelig begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret. Træffes på tlf. 9752-0146

Et dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. I praksis foregår dette ofte gennem bedemanden, der kan hjælpe med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen / bisættelsen, men man kan også selv gøre det.

Hvis man selv ønsker at anmelde dødsfaldet skal det anmeldes af nærmeste pårørende,på www.borger.dk (under Sundhed og sygdom). Kopi af afdødes dåbs- eller navneattest, vielsesattest / skilsmissebevilling medbringes, såfremt de kan findes. Den lægelige dødsattest skal også vedlægges, den laver lægen ved ligsynet.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse skal præsten have en samtale med de pårørende.

Ved valg af gravsted kontaktes kirkegårdskontoret på tlf. 9752-0644.