Dåb og navngivning

Dåb

I Skive Sogn foretages barnedåb som led i en søndagsgudstjeneste. Man henvender sig på kirkekontoret for at aftale en dato. Ved samme lejlighed bliver barnets navn samt faddernes navne og adresse skrevet op. Der skal være mindst to og højst fem faddere. For at være fadder skal man selv være døbt, og den sædvanlige konfirmationsalder er minimumsalder. Inden dåben skal dåbsforældrene have en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Denne samtale finder sted efter aftale. Ved dåb bliver man medlem af Den danske Folkekirke. Enhver, uanset alder, kan blive døbt. Det er en forudsætning, at man ikke allerede er døbt med en kristen dåb, hverken i eller uden for Folkekirken. Forud for dåb af større børn og voksne skal der finde et undervisningsforløb sted.Navngivning: Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller ved navngivning. Navngivning foregår på www.Borger.dk (under Familie og børn) Link til godkendte navne ast.dk/born-familie/navne/navnelister-1

Om fornavne

Som fornavne kan man frit vælge inden for en liste fra Familiestyrelsen over godkendte fornavne. I tilfælde hvor der ønskes et ikke godkendt fornavn, skal der søges om tilladelse. Dette sker via kordegnen. Om mellemnavne som mellemnavne kan man bl.a. tage: 1. Et navn, man kan tage som efternavn 2. Et navn, der bæres eller har været båret som mellemnavn af ens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. 3. Et godkendt drenge- eller pigenavn. Disse mellemnavne kan ikke senere tages som efternavn. Om efternavne Som efternavn kan man tage: Et frit efternavn eller et efternavn man har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til (typisk forældrenes). De frie efternavne kan du se på listen over frie efternavne. Står navnet på listen, kan det tages af enhver som efternavn eller mellemnavn.