Du er her: 

Vielse

  • Vielse i Folkekirken forudsætter, at mindst en af parterne er medlem af Folkekirken.
  • Tidspunkt for vielsen aftales ved henvendelse til kirkekontoret.
  • Faste tider for vielser i Vor Frue Kirke og Skive Kirke er kl. 13.30, kl. 15.00, kl.16.30.

 

Før vielsen kan finde sted, skal der foreligge en prøvelsesattest, som bopælskommune udsteder på baggrund af en ægteskabserklæring, som parret udfylder på www.borger.dk  (under Familie og børn) i god tid. Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være over 4 måneder gammel.

Hvis I ønsker en navneændring på bryllupsdagen, ansøges også herom på borger.dk - ”Ægteskab og parforhold”.

I kan også få vejledning om det på Kirkekontoret. Hvis I er gift på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse, så kan det også lade sig gøre. I skal bare oplyse til Kirkekontoret, at I er gift og få aftalt tidspunktet for en kirkelig velsignelse.

Inden vielsen/kirkelig velsignelse skal I have en samtale med den præst, der skal forestå den kirkelige handling.

Ved selve vielsen i kirken: Foto/videooptagelse under de kirkelige handlinger er ikke tilladt. Kasting af ris i våbenhus og på kirkeplads er ikke tilladt.