Du er her: 

Skive Kirke

Skive Kirke er opført i 1896-98. Kirken er bygget med tårnet mod nord, så kirken på den måde trækkes ned i byen og byen op til kirken. Den er opført i røde mursten med lyse sandstensbånd og et væld af arkitektoniske detaljer.

Byggeriet blev muliggjort af en testamentarisk gave fra apoteker G. Norgaard og hustru Petrea. Kirken blev efter Norgaards ønske så vidt muligt udført af Skive-håndværkere. Arkitekt var professor Hans Jørgen Holm.

De to kirkeklokker er støbt hos Smitheske Støberier, Ålborg i 1936.

Man flyttede i 1898 meget ydstyr fra Vor Frue kirke over i den nye kirke og forskellige givere bekostede resten. Norgaard skænkede altertavlen, malet af professor August Jerndorff(1846-1906). Tavlens motiv er Bjergprædiken, og modellerne til de mange personer fandt Jerndorff i Skive og omegn.

Vor Frue Kirke

Vor Frue kirke er en af Danmarks smukke middelalderkirker fra o. år 1200, bygget højt på banken over Skive/Karup Å.

Det oprindelige er kor og skib. Omkring 1500 blev koret udvidet med en forlængelse prydet med blindsøjler og buefriser; nederst ses en kvader med tovstav, som har givet anledning til forskellige sagnhistorier, men sikkert er en romansk gravsten. Samtidig blev korbuen udvidet og man byggede tårn med gavle mod syd og nord. i 1700-tallet ombyggede man tårnets sydgavl og satte barokgavl på våbenhuset.

Da kirken blev for lille havde man i slutningen af 1800-tallet mange planer om at udvide den eller rive den ned og bygge en ny. Ved undersøgelserne om evt. udvidelse opdagede man i 1887 kalkmalerierne og de blev Vor Frue Kirkes redning.

Efter Skive Kirkes indvielse i 1898 benyttedes Vor Frue Kirke som gravkapel, men i 1930èrne var der for lidt plads i den nye kirke, så i 1936 blev Vor Frue Kirke igen taget i brug som sognekirke.

I 1902-03 blev kalkmalerierne helt afdækket og de er siden flere gange blevet restaureret, sidst i 1990-92. Malerierne er dateret til 1522. I Vor Frue Kirkes malerier gives den største samlede præsentation af middelalderkirkens helgener, som vi kender herhjemme.

Kirkernes åbningstider

Alle dage  
kl. 8.00 til 17.00

Dog lukket 31.12. og 1.1. på nær under gudstjenesterne

Brug af kirkerne

Læs om vilkår og priser for lån af kirkerne KLIK HER

Julebelysning

Vi har med støtte fra Skive Bydelspulje etableret vores julebelylsning til den mørke tid.