Hvad laver en præst?

Hjemme
Som optakt til besøget laver I en brainstorm over, hvad præsten mon laver. Derudfra formulerer I nogle spørgsmål, som I vil stille til præsten.

Ude
Præsten fortæller om sit arbejde. Det foregår både i kirken, men i lige så høj grad uden for kirken og helt hjemme i folks stuer, eller på væresteder for mennesker, som har det svært. 

Hjemme
Tilbage igen samler I op på jeres spørgsmål til præsten og på alt det andet, hun fortalte. I kan tale om de arbejdsvilkår præsten har, og eleverne skal nu beskrive en af de arbejdsopgaver, som de synes var mest spændende.

Materialer og læringsmål findes på SkiveDNA

Fag: Kristendomskundskab, Uddannelse og job

Målgruppe: 1.-3.klasse

Varighed: 2-4 lektioner inkl. besøg

Sæson: Hele året, dog ikke mandag

Pris: Gratis

 

Kontakt

 Mette Thybo Jensen, mette@skivesogn.dk 23 67 41 77