Animerede kalkmalerier

Forløbet er lavet af Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab.

Animér et kalkmaleri. Arbejd i krydsfeltet mellem nutidige visuelle udstryksformer som tegneserier og stop motion film, og kirkekunst i form af kalkmalerier.

Eleverne skal arbejde med en række kalkmalerier og derigennem forstå kalkmaleriernes funktion i middelalderen, deres symbolik og ikonografi.

De præsenteres for paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger.

Til sidst laver de en stop motion film. I processen arbejder de med animation, filmisk billedfortælling, metaforer i animation, figurdesign og moodboards.

Det hele rundes af med besøg i kirken, hvor eleverne ser kalkmalerierne i Vor Frue kirke og viser deres egne animationsfilm på lærredet i den røde kirke.

Materiale og lærervejledning bestilles hos Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab.

Besøget i kirken bookes hos mette@skivesogn.dk eller på tlf. 23 67 41 77

OBS: Lærerkursus med workshop onsdag 4. september 2019 kl. 13.00-16.00, Skive Kirkes sognegård. Tilmeldingsfrist fredag 16. august på www.vibsko.dk 

På kurset vil lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortælle om kalkmalerier, såvel teologisk indhold som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. Desuden vil leder af Animation Learning Lab Hanne Pedersen lave en workshop om animation og stop-motion film og helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i forløbet kan gribes an med eleverne.