Tro og viden - kan de gå hånd i hånd?

Kan man virkelig tro på, at jorden blev skabt på 6 dage og samtidig anerkende Big Bang teorien? I faget kristendom, vil du sikkert møde mange elever, som anfægter, at religion og naturvidenskab kan forenes. 

Og hvad med alle Jesus’ undere for slet ikke at tale om opstandelsen. Det er der jo ikke belæg for naturvidenskabeligt. Men kan man læse Bibelens tekster på en anden måde? Hvis de ikke skal forstås bogstaveligt, hvordan skal de så læses? Kan man nøjes med de sandheder, vi kan bevise, eller har vi også brug for de sandheder, som man må tro på eller blive enige om? 

Alt dette taler vi om, når eleverne besøger kirken. Derefter skal de arbejde med den samme problematik, når de i små grupper, skal forsøge at udtrykke, hvad et menneske er? 

For hvad er et menneske ud over de 206 knogler og de utallige celler vi består af? I grupper på 3-4 elever får de et ark karton, pensler og farver. Nu får de nogle input: tekst, filmklip mm og så skal de forsøge at udtrykke/male hvad et menneske er. Det skal ikke munde ud i et smukt maleri, men skal fungere som en æstetisk læreproces, hvor de samtaler og maler og formentlig får noget ned på papiret, som siger ikke så lidt om, hvad et menneske er.

Fag: Kristendomskundskab

Målgruppe: 8.-9.klasse

Varighed: Besøg ca. 120 minutter

Sæson: Hele året

Pris: Gratis